Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Četrtek, 7. julij 2011 - Strasbourg

2. Predložitev dokumentov

Prejeli smo naslednje dokumente

1) od odborov

- Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o energetski učinkovitosti ter razveljavitvi direktiv2004/8/ES in2006/32/ES (COM(2011)0370 - C7-0168/2011 - 2011/0172(COD))
SL - en conformité avec les articles 124 paragraphe 1 et 125 paragraphe 1 du règlement, le Président informe qu'il consultera le Comité économique et social européen et le Comité des régions sur cette proposition.

posredovano

pristojni :

ITRE

mnenje :

ENVI

- Medinstitucionalni sporazum med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju (COM(2011)0403 - C7-0186/2011 - 2011/2152(ACI))

posredovano

pristojni :

AFCO

mnenje :

BUDG, CONT

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o splošnih določbah v zvezi z makrofinančno pomočjo tretjim državam (COM(2011)0396 - C7-0187/2011 - 2011/0176(COD))

posredovano

pristojni :

INTA

mnenje :

DEVE, AFET, BUDG

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev DEC 24/2011 - Oddelek III - Komisija (N7-0063/2011 - C7-0188/2011 - 2011/2153(GBD))

posredovano

pristojni :

BUDG

- Predlog uredbe Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 975/98 z dne 3. maja 1998 o apoenih in tehničnih specifikacijah eurokovancev, namenjenih obtoku (COM(2011)0296 - C7-0189/2011 - 2011/0128(NLE))

posredovano

pristojni :

ECON

2) od poslancev Parlamenta, predlog priporočila (121 poslovnika)

- Alexander Graf Lambsdorff, v imenu skupine ALDE. Predlog priporočila Svetu o načinih za morebitno ustanovitev Evropske ustanove za demokracijo (B7-0391/2011)

posredovano

pristojni :

AFET

mnenje :

DEVE

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov