Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2011/2756(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B7-0389/2011

Debaty :

PV 06/07/2011 - 12
CRE 06/07/2011 - 12

Głosowanie :

PV 07/07/2011 - 7.2
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2011)0333

Protokół
Czwartek, 7 lipca 2011 r. - Strasburg

7.2. Sytuacja w Syrii, Jemenie i Bahrajnie w kontekście sytuacji w krajach arabskich oraz w Afryce Północnej (głosowanie)

Projekty rezolucji zostały ogłoszone w dniu 6 lipca 2011 (pkt 12 protokołu z dnia 6.7.2011).

Projekty rezolucji B7-0389/2011, B7-0390/2011, B7-0446/2011, B7-0447/2011, B7-0449/2011, B7-0453/2011 i B7-0454/2011.

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B7-0389/2011

(zastępujący B7-0389/2011, B7-0446/2011, B7-0447/2011, B7-0449/2011 i B7-0454/2011):

złożony przez następujących posłów:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ioannis Kasoulides, Gabriele Albertini, Hans-Gert Pöttering, Angelika Niebler, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Andrzej Grzyb, Tokia Saïfi, Michael Gahler, Filip Kaczmarek, Dominique Vlasto, Krzysztof Lisek, Monica Luisa Macovei, Ria Oomen-Ruijten, Mário David, Marco Scurria, Simon Busuttil, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Elena Băsescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Andrey Kovatchev, Nadezhda Neynsky, Seán Kelly, Artur Zasada, Georgios Koumoutsakos i Bogusław Sonik w imieniu grupy PPE,

Véronique De Keyser, Hannes Swoboda, Kristian Vigenin, Pino Arlacchi, Emine Bozkurt, Corina Creţu, Rosario Crocetta, Harlem Désir, Saïd El Khadraoui, Ana Gomes, Richard Howitt, Maria Eleni Koppa, Wolfgang Kreissl-Dörfler, María Muñiz De Urquiza, Pier Antonio Panzeri, Vincent Peillon, Raimon Obiols, Kyriakos Mavronikolas, Roberto Gualtieri, Carmen Romero López i Boris Zala w imieniu grupy S&D,

Annemie Neyts-Uyttebroeck, Ivo Vajgl, Marielle De Sarnez, Marietje Schaake, Sonia Alfano, Niccolò Rinaldi, Louis Michel, Alexander Graf Lambsdorff, Frédérique Ries, Johannes Cornelis van Baalen, Jelko Kacin i Marian Harkin w imieniu grupy ALDE,

Hélène Flautre, Barbara Lochbihler, Franziska Katharina Brantner, Reinhard Bütikofer, Margrete Auken, Ulrike Lunacek, Judith Sargentini, Rui Tavares i Daniel Cohn-Bendit w imieniu grupy Verts/ALE,

Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Robert Atkins, Ashley Fox i Sajjad Karim w imieniu grupy ECR.

Przyjęto (P7_TA(2011)0333)

(Projekty rezolucji B7-0390/2011 i B7-0453/2011 stały się bezprzedmiotowe.)

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności