Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2011/2756(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B7-0389/2011

Dezbateri :

PV 06/07/2011 - 12
CRE 06/07/2011 - 12

Voturi :

PV 07/07/2011 - 7.2
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2011)0333

Proces-verbal
Joi, 7 iulie 2011 - Strasbourg

7.2. Situaţia din Siria, Yemen şi Bahrain în contextul situaţiei din lumea arabă şi din Africa de Nord (vot)

Propunerile de rezoluţie au fost anunţate la 6 iulie 2011 (punctul 12 al PV din 6.7.2011).

Propuneri de rezoluţii B7-0389/2011, B7-0390/2011, B7-0446/2011, B7-0447/2011, B7-0449/2011, B7-0453/2011 şi B7-0454/2011.

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 2)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE RC-B7-0389/2011

(care înlocuieşte B7-0389/2011, B7-0446/2011, B7-0447/2011, B7-0449/2011 şi B7-0454/2011):

depusă de următorii deputaţi:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ioannis Kasoulides, Gabriele Albertini, Hans-Gert Pöttering, Angelika Niebler, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Andrzej Grzyb, Tokia Saïfi, Michael Gahler, Filip Kaczmarek, Dominique Vlasto, Krzysztof Lisek, Monica Luisa Macovei, Ria Oomen-Ruijten, Mário David, Marco Scurria, Simon Busuttil, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Elena Băsescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Andrey Kovatchev, Nadezhda Neynsky, Seán Kelly, Artur Zasada, Georgios Koumoutsakos şi Bogusław Sonik, în numele Grupului PPE,

Véronique De Keyser, Hannes Swoboda, Kristian Vigenin, Pino Arlacchi, Emine Bozkurt, Corina Creţu, Rosario Crocetta, Harlem Désir, Saïd El Khadraoui, Ana Gomes, Richard Howitt, Maria Eleni Koppa, Wolfgang Kreissl-Dörfler, María Muñiz De Urquiza, Pier Antonio Panzeri, Vincent Peillon, Raimon Obiols, Kyriakos Mavronikolas, Roberto Gualtieri, Carmen Romero López şi Boris Zala, în numele Grupului S&D,

Annemie Neyts-Uyttebroeck, Ivo Vajgl, Marielle De Sarnez, Marietje Schaake, Sonia Alfano, Niccolò Rinaldi, Louis Michel, Alexander Graf Lambsdorff, Frédérique Ries, Johannes Cornelis van Baalen, Jelko Kacin şi Marian Harkin, în numele Grupului ALDE,

Hélène Flautre, Barbara Lochbihler, Franziska Katharina Brantner, Reinhard Bütikofer, Margrete Auken, Ulrike Lunacek, Judith Sargentini, Rui Tavares şi Daniel Cohn-Bendit, în numele Grupului Verts/ALE,

Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Robert Atkins, Ashley Fox şi Sajjad Karim, în numele Grupului ECR.

Adoptat (P7_TA(2011)0333)

(Propunerile de rezoluţii B7-0390/2011 şi B7-0453/2011 au devenit caduce.)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate