Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2011/2756(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B7-0389/2011

Rozpravy :

PV 06/07/2011 - 12
CRE 06/07/2011 - 12

Hlasovanie :

PV 07/07/2011 - 7.2
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2011)0333

Zápisnica
Štvrtok, 7. júla 2011 - Štrasburg

7.2. Situácia v Sýrii, Jemene a Bahrajne v súvislosti so situáciou v arabskom svete a severnej Afrike (hlasovanie)

Návrhy uznesenia boli oznámené 6. júla 2011 (bod 12 zápisnice zo dňa 6.7.2011).

Návrhy uznesenia B7-0389/2011, B7-0390/2011, B7-0446/2011, B7-0447/2011, B7-0449/2011, B7-0453/2011 a B7-0454/2011.

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA RC-B7-0389/2011

(nahrádzajúci B7-0389/2011, B7-0446/2011, B7-0447/2011, B7-0449/2011 a B7-0454/2011):

podaný týmito poslancami:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ioannis Kasoulides, Gabriele Albertini, Hans-Gert Pöttering, Angelika Niebler, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Andrzej Grzyb, Tokia Saïfi, Michael Gahler, Filip Kaczmarek, Dominique Vlasto, Krzysztof Lisek, Monica Luisa Macovei, Ria Oomen-Ruijten, Mário David, Marco Scurria, Simon Busuttil, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Elena Băsescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Andrey Kovatchev, Nadezhda Neynsky, Seán Kelly, Artur Zasada, Georgios Koumoutsakos a Bogusław Sonik v mene skupiny PPE,

Véronique De Keyser, Hannes Swoboda, Kristian Vigenin, Pino Arlacchi, Emine Bozkurt, Corina Creţu, Rosario Crocetta, Harlem Désir, Saïd El Khadraoui, Ana Gomes, Richard Howitt, Maria Eleni Koppa, Wolfgang Kreissl-Dörfler, María Muñiz De Urquiza, Pier Antonio Panzeri, Vincent Peillon, Raimon Obiols, Kyriakos Mavronikolas, Roberto Gualtieri, Carmen Romero López a Boris Zala v mene skupiny S&D,

Annemie Neyts-Uyttebroeck, Ivo Vajgl, Marielle De Sarnez, Marietje Schaake, Sonia Alfano, Niccolò Rinaldi, Louis Michel, Alexander Graf Lambsdorff, Frédérique Ries, Johannes Cornelis van Baalen, Jelko Kacin a Marian Harkin v mene skupiny ALDE,

Hélène Flautre, Barbara Lochbihler, Franziska Katharina Brantner, Reinhard Bütikofer, Margrete Auken, Ulrike Lunacek, Judith Sargentini, Rui Tavares a Daniel Cohn-Bendit v mene skupiny Verts/ALE,

Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Robert Atkins, Ashley Fox a Sajjad Karim v mene skupiny ECR.

Prijatý (P7_TA(2011)0333)

(Návrhy uznesenia B7-0390/2011 a B7-0453/2011 sa stali bezpredmetnými.)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia