Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2011/2752(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B7-0396/2011

Разисквания :

PV 06/07/2011 - 15
CRE 06/07/2011 - 15

Гласувания :

PV 07/07/2011 - 7.4
CRE 07/07/2011 - 7.4
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2011)0335

Протокол
Четвъртък, 7 юли 2011 г. - Страсбург

7.4. Подготовка за изборите на Държавна Дума в Русия през декември (гласуване)
CRE

Предложенията за резолюции бяха обявени на 6 юли 2011 г. (точка 15 от протокола от 6.7.2011 г).

Предложения за резолюция B7-0396/2011, B7-0448/2011, B7-04502011, B7-0451/2011 и B7-0452/2011.

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 4)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B7-0396/2011

(за замяна на B7-0396/2011, B7-0448/2011, B7-04502011, B7-0451/2011 и B7-0452/2011):

внесени от следните членове на ЕП:

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ria Oomen-Ruijten, Ioannis Kasoulides, Alojz Peterle, Jacek Saryusz-Wolski, Cristian Dan Preda, Michael Gahler, Vytautas Landsbergis, Krzysztof Lisek, Traian Ungureanu, Laima Liucija Andrikienė, Inese Vaidere, Jacek Protasiewicz, Zuzana Roithová, Giovanni La Via, Андрей Ковачев, Joachim Zeller и Monica Luisa Macovei, от името на групата PPE,

Hannes Swoboda, Véronique De Keyser, Knut Fleckenstein, Кристиан Вигенин и Pino Arlacchi, от името на групата S&D,

Kristiina Ojuland, Marielle De Sarnez, Leonidas Donskis, Marietje Schaake, Graham Watson, Guy Verhofstadt, Fiona Hall, Alexander Graf Lambsdorff, Edward McMillan-Scott, Johannes Cornelis van Baalen и Jelko Kacin, от името на групата ALDE,

Werner Schulz, Rebecca Harms, Raül Romeva i Rueda и Bart Staes, от името на групата Verts/ALE,


Charles Tannock, Konrad Szymański, Jacek Olgierd Kurski, Jacek Włosowicz, Zbigniew Ziobro, Tadeusz Cymański, Ryszard Antoni Legutko, Paweł Robert Kowal, Tomasz Piotr Poręba, Marek Henryk Migalski и Janusz Wojciechowski, от името на групата ECR,

Helmut Scholz, от името на групата GUE/NGL.

приема се (P7_TA(2011)0335)

Изказвания


Преди гласуването, Kristiina Ojuland, за да предложи устно изменение след параграф 5, което беше прието, и Hannes Swoboda, за да предложи устно изменение на параграф 6, което беше прието.

Правна информация - Политика за поверителност