Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2011/2752(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

RC-B7-0396/2011

Debatten :

PV 06/07/2011 - 15
CRE 06/07/2011 - 15

Stemmingen :

PV 07/07/2011 - 7.4
CRE 07/07/2011 - 7.4
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2011)0335

Notulen
Donderdag 7 juli 2011 - Straatsburg

7.4. Voorbereidingen voor de verkiezing van de Russische Staatsdoema in december (stemming)
CRE

De ontwerpresoluties zijn bekendgemaakt op 6 juli 2011 (punt 15 van de notulen van 6.7.2011).

Ontwerpresoluties B7-0396/2011, B7-0448/2011, B7-04502011, B7-0451/2011 en B7-0452/2011.

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 4)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B7-0396/2011

(ter vervanging van B7-0396/2011, B7-0448/2011, B7-04502011, B7-0451/2011 en B7-0452/2011):

ingediend door de volgende leden:

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ria Oomen-Ruijten, Ioannis Kasoulides, Alojz Peterle, Jacek Saryusz-Wolski, Cristian Dan Preda, Michael Gahler, Vytautas Landsbergis, Krzysztof Lisek, Traian Ungureanu, Laima Liucija Andrikienė, Inese Vaidere, Jacek Protasiewicz, Zuzana Roithová, Giovanni La Via, Andrey Kovatchev, Joachim Zeller en Monica Luisa Macovei, namens de PPE-Fractie,

Hannes Swoboda, Véronique De Keyser, Knut Fleckenstein, Kristian Vigenin en Pino Arlacchi, namens de S&D-Fractie,

Kristiina Ojuland, Marielle De Sarnez, Leonidas Donskis, Marietje Schaake, Graham Watson, Guy Verhofstadt, Fiona Hall, Alexander Graf Lambsdorff, Edward McMillan-Scott, Johannes Cornelis van Baalen en Jelko Kacin, namens de ALDE-Fractie,

Werner Schulz, Rebecca Harms, Raül Romeva i Rueda en Bart Staes, namens de Verts/ALE-Fractie,


Charles Tannock, Konrad Szymański, Jacek Olgierd Kurski, Jacek Włosowicz, Zbigniew Ziobro, Tadeusz Cymański, Ryszard Antoni Legutko, Paweł Robert Kowal, Tomasz Piotr Poręba, Marek Henryk Migalski en Janusz Wojciechowski, namens de ECR-Fractie,

Helmut Scholz, namens de GUE/NGL-Fractie.

Aangenomen (P7_TA(2011)0335)

Het woord werd gevoerd door:


Kristiina Ojuland, voor de stemming, om een mondeling amendement ter invoeging na paragraaf 5 in te dienen, dat in aanmerking werd genomen, en Hannes Swoboda, om een mondeling amendement op paragraaf 6 in te dienen, dat in aanmerking werd genomen.

Juridische mededeling - Privacybeleid