Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2011/2752(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B7-0396/2011

Debaty :

PV 06/07/2011 - 15
CRE 06/07/2011 - 15

Głosowanie :

PV 07/07/2011 - 7.4
CRE 07/07/2011 - 7.4
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2011)0335

Protokół
Czwartek, 7 lipca 2011 r. - Strasburg

7.4. Przygotowania do grudniowych wyborów do rosyjskiej Dumy Państwowej (głosowanie)
CRE

Projekty rezolucji zostały ogłoszone w dniu 6 lipca 2011 (pkt 15 protokołu z dnia 6.7.2011).

Projekty rezolucji B7-0396/2011, B7-0448/2011, B7-04502011, B7-0451/2011 i B7-0452/2011.

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 4)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B7-0396/2011

(zastępujący B7-0396/2011, B7-0448/2011, B7-04502011, B7-0451/2011 i B7-0452/2011):

złożony przez następujących posłów:

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ria Oomen-Ruijten, Ioannis Kasoulides, Alojz Peterle, Jacek Saryusz-Wolski, Cristian Dan Preda, Michael Gahler, Vytautas Landsbergis, Krzysztof Lisek, Traian Ungureanu, Laima Liucija Andrikienė, Inese Vaidere, Jacek Protasiewicz, Zuzana Roithová, Giovanni La Via, Andrey Kovatchev, Joachim Zeller i Monica Luisa Macovei w imieniu grupy PPE,

Hannes Swoboda, Véronique De Keyser, Knut Fleckenstein, Kristian Vigenin i Pino Arlacchi w imieniu grupy S&D,

Kristiina Ojuland, Marielle De Sarnez, Leonidas Donskis, Marietje Schaake, Graham Watson, Guy Verhofstadt, Fiona Hall, Alexander Graf Lambsdorff, Edward McMillan-Scott, Johannes Cornelis van Baalen i Jelko Kacin w imieniu grupy ALDE,

Werner Schulz, Rebecca Harms, Raül Romeva i Rueda i Bart Staes w imieniu grupy Verts/ALE,

Charles Tannock, Konrad Szymański, Jacek Olgierd Kurski, Jacek Włosowicz, Zbigniew Ziobro, Tadeusz Cymański, Ryszard Antoni Legutko, Paweł Robert Kowal, Tomasz Piotr Poręba, Marek Henryk Migalski i Janusz Wojciechowski w imieniu grupy ECR,

Helmut Scholz w imieniu grupy GUE/NGL.

Przyjęto (P7_TA(2011)0335)

Wystąpienia


Przed głosowaniem Kristiina Ojuland zgłosiła poprawkę ustną po ust. 5, która została przyjęta, a Hannes Swoboda zgłosił poprawkę ustna do ust. 6, która została przyjęta.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności