Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 7. júla 2011 - Štrasburg

8. Vysvetlenia hlasovania
Doslovný zápis

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania podľa čl. 170 rokovacieho poriadku sú uvedené v doslovnom zápise z tohto rokovania.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Správa: Martin Kastler - A7-0061/2011
Salvatore Iacolino, Mitro Repo, Sirpa Pietikäinen, Peter Jahr, Alajos Mészáros, Filip Kaczmarek, Daniel Hannan a Seán Kelly

Situácia v Sýrii, Jemene a Bahrajne v súvislosti so situáciou v arabskom svete a severnej Afrike - RC-B7-0389/2011
Mitro Repo

Správa: Véronique De Keyser - A7-0231/2011
Adam Bielan, Izaskun Bilbao Barandica, Mitro Repo, Daniel Hannan a Seán Kelly

Príprava na decembrové voľby do Štátnej dumy Ruska - RC-B7-0396/2011
Adam Bielan a Kristian Vigenin

Zmeny schengenského systému - RC-B7-0392/2011
Mitro Repo, Peter Jahr, Kristian Vigenin a Daniel Hannan

Schéma distribúcie potravín pre najodkázanejšie osoby v Únii - RC-B7-0397/2011
Peter Jahr

Správa: Geoffrey Van Orden - A7-0211/2011
Mitro Repo

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia