Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2011/2749(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B7-0467/2011

Разисквания :

PV 07/07/2011 - 11.3
CRE 07/07/2011 - 11.3

Гласувания :

PV 07/07/2011 - 12.3

Приети текстове :

P7_TA(2011)0342

Протокол
Четвъртък, 7 юли 2011 г. - Страсбург

11.3. Индия и по-специално смъртната присъда на Davinder Pal Singh
Пълни стенографски протоколи

Предложения за резолюция B7-0395/2011, B7-0467/2011, B7-0468/2011, B7-0469/2011, B7-0470/2011, B7-0471/2011 и B7-0472/2011

Karima Delli, Cristian Dan Preda, Charles Tannock, Graham Watson и Lidia Joanna Geringer de Oedenberg представиха предложенията за резолюции.

Изказаха се: Bogusław Sonik, от името на групата PPE, Silvia-Adriana Ţicău, от името на групата S&D, Kristiina Ojuland, от името на групата ALDE, Barbara Lochbihler, от името на групата Verts/ALE, и Sari Essayah.

По процедурата "catch the eye" се изказаха следните членове на ЕП: Eija-Riitta Korhola, Corina Creţu, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Ryszard Czarnecki, и Charles Tannock, за да зададе въпрос „синя карта“ на Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, която му отговори.

Изказа се Maria Damanaki (член на Комисията).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 12.3 от протокола от 7.7.2011.

Правна информация - Политика за поверителност