Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2011/2749(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B7-0467/2011

Keskustelut :

PV 07/07/2011 - 11.3
CRE 07/07/2011 - 11.3

Äänestykset :

PV 07/07/2011 - 12.3

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2011)0342

Pöytäkirja
Torstai 7. heinäkuuta 2011 - Strasbourg

11.3. Intia, erityisesti Davinder Pal Singhin kuolemantuomio
Sanatarkat istuntoselostukset

Päätöslauselmaesitykset B7-0395/2011, B7-0467/2011, B7-0468/2011, B7-0469/2011, B7-0470/2011, B7-0471/2011 ja B7-0472/2011

Karima Delli, Cristian Dan Preda, Charles Tannock, Graham Watson ja Lidia Joanna Geringer de Oedenberg esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Puheenvuorot: Bogusław Sonik PPE-ryhmän puolesta, Silvia-Adriana Ţicău S&D-ryhmän puolesta, Kristiina Ojuland ALDE-ryhmän puolesta, Barbara Lochbihler Verts/ALE-ryhmän puolesta ja Sari Essayah.

Seuraavat jäsenet käyttivät puheenvuoron "catch the eye" -menettelyn mukaisesti: Eija-Riitta Korhola, Corina Creţu, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Ryszard Czarnecki, ja Charles Tannock esittääkseen kysymyksen sinistä korttia nostamalla Róża Gräfin von Thun und Hohensteinille, joka vastasi kysymykseen.

Maria Damanaki (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 7.7.2011, kohta 12.3.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö