Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2011/2749(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B7-0467/2011

Rozpravy :

PV 07/07/2011 - 11.3
CRE 07/07/2011 - 11.3

Hlasovanie :

PV 07/07/2011 - 12.3

Prijaté texty :

P7_TA(2011)0342

Zápisnica
Štvrtok, 7. júla 2011 - Štrasburg

11.3. India, najmä trest smrti pre Davindera Pala Singha
Doslovný zápis

Návrhy uznesenia B7-0395/2011, B7-0467/2011, B7-0468/2011, B7-0469/2011, B7-0470/2011, B7-0471/2011 a B7-0472/2011

Karima Delli, Cristian Dan Preda, Charles Tannock, Graham Watson a Lidia Joanna Geringer de Oedenberg uviedli návrhy uznesení.

Vystúpili títo poslanci: Bogusław Sonik v mene skupiny PPE, Silvia-Adriana Ţicău v mene skupiny S&D, Kristiina Ojuland v mene skupiny ALDE, Barbara Lochbihler v mene skupiny Verts/ALE a Sari Essayah.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Eija-Riitta Korhola, Corina Creţu, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Ryszard Czarnecki, a Charles Tannock, aby zdvihnutím modrej karty položil otázku Róże Gräfin von Thun und Hohenstein, ktorá na ňu odpovedala.

V rozprave vystúpila Maria Damanaki (členka Komisie).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 12.3 zápisnice zo dňa 7.7.2011.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia