Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2011/2749(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B7-0467/2011

Debatter :

PV 07/07/2011 - 11.3
CRE 07/07/2011 - 11.3

Omröstningar :

PV 07/07/2011 - 12.3

Antagna texter :

P7_TA(2011)0342

Protokoll
Torsdagen den 7 juli 2011 - Strasbourg

11.3. Indien, särskilt dödsdomen mot Davinder Pal Singh
Fullständigt förhandlingsreferat

Resolutionsförslag B7-0395/2011, B7-0467/2011, B7-0468/2011, B7-0469/2011, B7-0470/2011, B7-0471/2011 och B7-0472/2011

Karima Delli, Cristian Dan Preda, Charles Tannock, Graham Watson och Lidia Joanna Geringer de Oedenberg redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Bogusław Sonik för PPE-gruppen, Silvia-Adriana Ţicău för S&D-gruppen, Kristiina Ojuland för ALDE-gruppen, Barbara Lochbihler för Verts/ALE-gruppen, och Sari Essayah.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Eija-Riitta Korhola, Corina Creţu, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Ryszard Czarnecki; Charles Tannock ställde en fråga ("blått kort") till Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, som hon besvarade.

Talare: Maria Damanaki (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 12.3 i protokollet av den 7.7.2011.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy