Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2011/2748(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : RC-B7-0394/2011

Předložené texty :

RC-B7-0394/2011

Rozpravy :

PV 07/07/2011 - 11.2
CRE 07/07/2011 - 11.2

Hlasování :

PV 07/07/2011 - 12.2
CRE 07/07/2011 - 12.2

Přijaté texty :

P7_TA(2011)0341

Zápis
Čtvrtek, 7. července 2011 - Štrasburk

12.2. Indonésie: útoky proti menšinám (hlasování)
Doslovné záznamy

Návrhy usnesení B7-0394/2011, B7-0444/2011, B7-0462/2011, B7-0463/2011, B7-0464/2011, B7-0465/2011 a B7-0466/2011

(požadovaná jednoduchá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 11)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B7-0394/2011

(nahrazující B7-0394/2011, B7-0444/2011, B7-0462/2011, B7-0463/2011, B7-0464/2011, B7-0465/2011 a B7-0466/2011):

předložen těmito poslanci:

Mario Mauro, Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Monica Luisa Macovei, Tunne Kelam, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Elena Băsescu, Zuzana Roithová, Agnès Le Brun, Martin Kastler, Csaba Sógor a Bogusław Sonik za skupinu PPE,
Véronique De Keyser, Mitro Repo, Marc Tarabella a Lidia Joanna Geringer de Oedenberg za skupinu S&D,
Marietje Schaake, Marielle De Sarnez, Kristiina Ojuland, Sonia Alfano, Ramon Tremosa i Balcells, Frédérique Ries, Izaskun Bilbao Barandica, Alexandra Thein a Louis Michel za skupinu ALDE,
Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki a Adam Bielan za skupinu ECR,
Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda, Gerald Häfner, Emilie Turunen, Christian Engström a Barbara Lochbihler za skupinu Verts/ALE,
Miguel Portas a Marisa Matias za skupinu GUE/NGL,
Bastiaan Belder za skupinu EFD.

přijat (P7_TA(2011)0341)

Vystoupení

Ana Gomes před hlasováním.

Právní upozornění - Ochrana soukromí