Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2011/2748(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : RC-B7-0394/2011

Pateikti tekstai :

RC-B7-0394/2011

Debatai :

PV 07/07/2011 - 11.2
CRE 07/07/2011 - 11.2

Balsavimas :

PV 07/07/2011 - 12.2
CRE 07/07/2011 - 12.2

Priimti tekstai :

P7_TA(2011)0341

Protokolas
Ketvirtadienis, 2011 m. liepos 7 d. - Strasbūras

12.2. Padėtis Indonezijoje, įskaitant išpuolius prieš mažumų atstovus (balsavimas)
Stenograma

Pasiūlymai dėl rezoliucijos B7-0394/2011, B7-0444/2011, B7-0462/2011, B7-0463/2011, B7-0464/2011, B7-0465/2011 et B7-0466/2011

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 11)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B7-0394/2011

(keičiama B7-0394/2011, B7-0444/2011, B7-0462/2011, B7-0463/2011, B7-0464/2011, B7-0465/2011 et B7-0466/2011):

pateiktas šių Parlamento narių:

Mario Mauro, Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Monica Luisa Macovei, Tunne Kelam, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Elena Băsescu, Zuzana Roithová, Agnès Le Brun, Martin Kastler, Csaba Sógor ir Bogusław Sonik PPE frakcijos vardu,
Véronique De Keyser, Mitro Repo, Marc Tarabella ir Lidia Joanna Geringer de Oedenberg S&D frakcijos vardu,
Marietje Schaake, Marielle De Sarnez, Kristiina Ojuland, Sonia Alfano, Ramon Tremosa i Balcells, Frédérique Ries, Izaskun Bilbao Barandica, Alexandra Thein ir Louis Michel ALDE frakcijos vardu,
Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki ir Adam Bielan ECR frakcijos vardu,
Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda, Gerald Häfner, Emilie Turunen, Christian Engström ir Barbara Lochbihler Verts/ALE frakcijos vardu,
Miguel Portas ir Marisa Matias GUE/NGL frakcijos vardu,
Bastiaan Belder EFD frakcijos vardu.

Priimta (P7_TA(2011)0341)

Kalbėjo

Ana Gomes, prieš balsavimą.

Teisinė informacija - Privatumo politika