Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2011/2748(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : RC-B7-0394/2011

Ingediende teksten :

RC-B7-0394/2011

Debatten :

PV 07/07/2011 - 11.2
CRE 07/07/2011 - 11.2

Stemmingen :

PV 07/07/2011 - 12.2
CRE 07/07/2011 - 12.2

Aangenomen teksten :

P7_TA(2011)0341

Notulen
Donderdag 7 juli 2011 - Straatsburg

12.2. Indonesië, met name aanvallen op minderheden (stemming)
Volledige verslagen

Ontwerpresoluties B7-0394/2011, B7-0444/2011, B7-0462/2011, B7-0463/2011, B7-0464/2011, B7-0465/2011 et B7-0466/2011

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 11)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B7-0394/2011

(ter vervanging van B7-0394/2011, B7-0444/2011, B7-0462/2011, B7-0463/2011, B7-0464/2011, B7-0465/2011 en B7-0466/2011):

ingediend door de volgende leden:

Mario Mauro, Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Monica Luisa Macovei, Tunne Kelam, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Elena Băsescu, Zuzana Roithová, Agnès Le Brun, Martin Kastler, Csaba Sógor en Bogusław Sonik, namens de PPE-Fractie,
Véronique De Keyser, Mitro Repo, Marc Tarabella en Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, namens de S&D-Fractie,
Marietje Schaake, Marielle De Sarnez, Kristiina Ojuland, Sonia Alfano, Ramon Tremosa i Balcells, Frédérique Ries, Izaskun Bilbao Barandica, Alexandra Thein en Louis Michel, namens de ALDE-Fractie,
Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki en Adam Bielan, namens de ECR-Fractie,
Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda, Gerald Häfner, Emilie Turunen, Christian Engström en Barbara Lochbihler, namens de Verts/ALE-Fractie,
Miguel Portas en Marisa Matias, namens de GUE/NGL-Fractie,
Bastiaan Belder, namens de EFD-Fractie.

Aangenomen (P7_TA(2011)0341)

Het woord werd gevoerd door:

Ana Gomes, voor de stemming.

Juridische mededeling - Privacybeleid