Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2011/2748(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : RC-B7-0394/2011

Teksty złożone :

RC-B7-0394/2011

Debaty :

PV 07/07/2011 - 11.2
CRE 07/07/2011 - 11.2

Głosowanie :

PV 07/07/2011 - 12.2
CRE 07/07/2011 - 12.2

Teksty przyjęte :

P7_TA(2011)0341

Protokół
Czwartek, 7 lipca 2011 r. - Strasburg

12.2. Indonezja, w tym ataki na mniejszości (głosowanie)
Pełne sprawozdanie

Projekty rezolucji B7-0394/2011, B7-0444/2011, B7-0462/2011, B7-0463/2011, B7-0464/2011, B7-0465/2011 et B7-0466/2011

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 11)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B7-0394/2011

(zastępujący B7-0394/2011, B7-0444/2011, B7-0462/2011, B7-0463/2011, B7-0464/2011, B7-0465/2011 et B7-0466/2011):

złożony przez następujących posłów:

Mario Mauro, Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Monica Luisa Macovei, Tunne Kelam, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Elena Băsescu, Zuzana Roithová, Agnès Le Brun, Martin Kastler, Csaba Sógor i Bogusław Sonik w imieniu grupy PPE,
Véronique De Keyser, Mitro Repo, Marc Tarabella i Lidia Joanna Geringer de Oedenberg w imieniu grupy S&D,
Marietje Schaake, Marielle De Sarnez, Kristiina Ojuland, Sonia Alfano, Ramon Tremosa i Balcells, Frédérique Ries, Izaskun Bilbao Barandica, Alexandra Thein i Louis Michel w imieniu grupy ALDE,
Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki i Adam Bielan w imieniu grupy ECR,
Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda, Gerald Häfner, Emilie Turunen, Christian Engström i Barbara Lochbihler w imieniu grupy Verts/ALE,
Miguel Portas i Marisa Matias w imieniu grupy GUE/NGL,
Bastiaan Belder w imieniu grupy EFD.

Przyjęto (P7_TA(2011)0341)

Wystąpienie

Ana Gomes, przed głosowaniem.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności