Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2011/2748(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : RC-B7-0394/2011

Texte depuse :

RC-B7-0394/2011

Dezbateri :

PV 07/07/2011 - 11.2
CRE 07/07/2011 - 11.2

Voturi :

PV 07/07/2011 - 12.2
CRE 07/07/2011 - 12.2

Texte adoptate :

P7_TA(2011)0341

Proces-verbal
Joi, 7 iulie 2011 - Strasbourg

12.2. Indonezia, inclusiv atacuri asupra minorităţilor (vot)
Stenograma

Propuneri de rezoluţii B7-0394/2011, B7-0444/2011, B7-0462/2011, B7-0463/2011, B7-0464/2011, B7-0465/2011 et B7-0466/2011

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 11)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE RC-B7-0394/2011

(care înlocuieşte B7-0394/2011, B7-0444/2011, B7-0462/2011, B7-0463/2011, B7-0464/2011, B7-0465/2011 et B7-0466/2011):

depusă de următorii deputaţi:

Mario Mauro, Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Monica Luisa Macovei, Tunne Kelam, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Elena Băsescu, Zuzana Roithová, Agnès Le Brun, Martin Kastler, Csaba Sógor şi Bogusław Sonik, în numele Grupului PPE,
Véronique De Keyser, Mitro Repo, Marc Tarabella şi Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, în numele Grupului S&D,
Marietje Schaake, Marielle De Sarnez, Kristiina Ojuland, Sonia Alfano, Ramon Tremosa i Balcells, Frédérique Ries, Izaskun Bilbao Barandica, Alexandra Thein şi Louis Michel, în numele Grupului ALDE,
Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki şi Adam Bielan, în numele Grupului ECR,
Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda, Gerald Häfner, Emilie Turunen, Christian Engström şi Barbara Lochbihler, în numele Grupului Verts/ALE,
Miguel Portas şi Marisa Matias, în numele Grupului GUE/NGL,
Bastiaan Belder, în numele Grupului EFD.

Adoptat (P7_TA(2011)0341)

Intervenţie

Ana Gomes, înaintea votării.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate