Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2011/2748(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : RC-B7-0394/2011

Predkladané texty :

RC-B7-0394/2011

Rozpravy :

PV 07/07/2011 - 11.2
CRE 07/07/2011 - 11.2

Hlasovanie :

PV 07/07/2011 - 12.2
CRE 07/07/2011 - 12.2

Prijaté texty :

P7_TA(2011)0341

Zápisnica
Štvrtok, 7. júla 2011 - Štrasburg

12.2. Indonézia vrátane útokov na menšiny (hlasovanie)
Doslovný zápis

Návrhy uznesenia B7-0394/2011, B7-0444/2011, B7-0462/2011, B7-0463/2011, B7-0464/2011, B7-0465/2011 a B7-0466/2011

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 11)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B7-0394/2011

(nahrádzajúci B7-0394/2011, B7-0444/2011, B7-0462/2011, B7-0463/2011, B7-0464/2011, B7-0465/2011 a B7-0466/2011):

podaný týmito poslancami:

Mario Mauro, Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Monica Luisa Macovei, Tunne Kelam, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Elena Băsescu, Zuzana Roithová, Agnès Le Brun, Martin Kastler, Csaba Sógor a Bogusław Sonik v mene skupiny PPE,
Véronique De Keyser, Mitro Repo, Marc Tarabella a Lidia Joanna Geringer de Oedenberg v mene skupiny S&D,
Marietje Schaake, Marielle De Sarnez, Kristiina Ojuland, Sonia Alfano, Ramon Tremosa i Balcells, Frédérique Ries, Izaskun Bilbao Barandica, Alexandra Thein a Louis Michel v mene skupiny ALDE,
Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki a Adam Bielan v mene skupiny ECR,
Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda, Gerald Häfner, Emilie Turunen, Christian Engström a Barbara Lochbihler v mene skupiny Verts/ALE,
Miguel Portas a Marisa Matias v mene skupiny GUE/NGL,
Bastiaan Belder v mene skupiny EFD.

Prijatý (P7_TA(2011)0341)

Vystúpenie

Ana Gomes, pred hlasovaním.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia