Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2011/2749(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B7-0467/2011

Keskustelut :

PV 07/07/2011 - 11.3
CRE 07/07/2011 - 11.3

Äänestykset :

PV 07/07/2011 - 12.3

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2011)0342

Pöytäkirja
Torstai 7. heinäkuuta 2011 - Strasbourg

12.3. Intia, erityisesti Davinder Pal Singhin kuolemantuomio (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B7-0395/2011, B7-0467/2011, B7-0468/2011, B7-0469/2011, B7-0470/2011, B7-0471/2011 ja B7-0472/2011

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 12)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS B7-0395/2011

Hylättiin

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B7-0467/2011

(korvaa päätöslauselmaesitykset B7-0467/2011, B7-0468/2011, B7-0469/2011, B7-0470/2011, B7-0471/2011 ja B7-0472/2011)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Mario Mauro, Lena Kolarska-Bobińska, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Monica Luisa Macovei, Tunne Kelam, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Agnès Le Brun, Martin Kastler, Zuzana Roithová ja Bogusław Sonik PPE-ryhmän puolesta


Véronique De Keyser, Harlem Désir ja Lidia Joanna Geringer de Oedenberg S&D-ryhmän puolesta


Graham Watson, Niccolò Rinaldi, Marielle De Sarnez, Marietje Schaake, Kristiina Ojuland, Sonia Alfano, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Frédérique Ries, Izaskun Bilbao Barandica, Alexandra Thein ja Louis Michel ALDE-ryhmän puolesta


Charles Tannock ECR-ryhmän puolesta


Karima Delli, Barbara Lochbihler, Jean Lambert, Satu Hassi, Franziska Keller ja Raül Romeva i Rueda Verts/ALE-ryhmän puolesta

Marisa Matias ja Miguel Portas GUE/NGL-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P7_TA(2011)0342).

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö