Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2011/2749(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

RC-B7-0467/2011

Debatai :

PV 07/07/2011 - 11.3
CRE 07/07/2011 - 11.3

Balsavimas :

PV 07/07/2011 - 12.3

Priimti tekstai :

P7_TA(2011)0342

Protokolas
Ketvirtadienis, 2011 m. liepos 7 d. - Strasbūras

12.3. Padėtis Indijoje, ypač mirties nuosprendis Davinderui Palui Singhui (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijos B7-0395/2011, B7-0467/2011, B7-0468/2011, B7-0469/2011, B7-0470/2011, B7-0471/2011 et B7-0472/2011

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 12)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS B7-0395/2011

Atmesta

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B7-0467/2011

(keičiama B7-0467/2011, B7-0468/2011, B7-0469/2011, B7-0470/2011, B7-0471/2011 et B7-0472/2011):

pateiktas šių Parlamento narių:

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Mario Mauro, Lena Kolarska-Bobińska, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Monica Luisa Macovei, Tunne Kelam, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Agnès Le Brun, Martin Kastler, Zuzana Roithová ir Bogusław Sonik PPE frakcijos vardu,
Véronique De Keyser, Harlem Désir ir Lidia Joanna Geringer de Oedenberg S&D frakcijos vardu,
Graham Watson, Niccolò Rinaldi, Marielle De Sarnez, Marietje Schaake, Kristiina Ojuland, Sonia Alfano, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Frédérique Ries, Izaskun Bilbao Barandica, Alexandra Thein ir Louis Michel ALDE frakcijos vardu,
Charles Tannock ECR frakcijos vardu,
Karima Delli, Barbara Lochbihler, Jean Lambert, Satu Hassi, Franziska Keller ir Raül Romeva i Rueda Verts/ALE frakcijos vardu,
Marisa Matias ir Miguel Portas GUE/NGL frakcijos vardu.

Priimta (P7_TA(2011)0342)

Teisinė informacija - Privatumo politika