Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Protokół
Czwartek, 7 lipca 2011 r. - Strasburg
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Składanie dokumentów
 3.Program dystrybucji żywności wśród osób najbardziej potrzebujących w Unii (debata)
 4.Zmiana Aktu dotyczącego wyborów przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego (debata)
 5.Postępy w zakresie rozminowywania (krótkie przedstawienie)
 6.Oświadczenie Przewodniczącego
 7.Głosowanie
  
7.1.Europejski Rok Aktywności Osób Starszych (2012) ***I (głosowanie)
  
7.2.Sytuacja w Syrii, Jemenie i Bahrajnie w kontekście sytuacji w krajach arabskich oraz w Afryce Północnej (głosowanie)
  
7.3.Polityka zewnętrzna UE na rzecz demokratyzacji (głosowanie)
  
7.4.Przygotowania do grudniowych wyborów do rosyjskiej Dumy Państwowej (głosowanie)
  
7.5.Zmiany w systemie Schengen (głosowanie)
  
7.6.Podejście Parlamentu Europejskiego do wdrażania art. 9 i 10 Protokołu nr 1 do Traktatu z Lizbony dotyczących współpracy parlamentarnej w dziedzinie WPZiB/WPBiO (głosowanie)
  
7.7.Program dystrybucji żywności wśród osób najbardziej potrzebujących w Unii (głosowanie)
  
7.8.Zmiana Aktu dotyczącego wyborów przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego (głosowanie)
  
7.9.Postępy w zakresie rozminowywania (głosowanie)
 8.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
 9.Korekty do głosowania i zamiar głosowania
 10.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 11.Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (debata)
  
11.1.Demokratyczna Republika Konga, masowe gwałty w prowincji Kiwu Południowe
  
11.2.Indonezja, w tym ataki na mniejszości
  
11.3.Indie, zwłaszcza wyrok śmierci na Davindera Pala Singha
 12.Głosowanie
  
12.1.Demokratyczna Republika Konga, masowe gwałty w prowincji Kiwu Południowe (głosowanie)
  
12.2.Indonezja, w tym ataki na mniejszości (głosowanie)
  
12.3.Indie, zwłaszcza wyrok śmierci na Davindera Pala Singha (głosowanie)
 13.Korekty do głosowania i zamiar głosowania
 14.Decyzje w sprawie niektórych dokumentów
 15.Oświadczenia pisemne wpisane do rejestru (art. 123 Regulaminu)
 16.Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia
 17.Kalendarz następnych posiedzeń
 18.Przerwa w obradach
 LISTA OBECNOŚCI
Protokół (203 kb) Lista obecności (57 kb)    Głosowanie imienne (404 kb) 
 
Protokół (217 kb) Lista obecności (51 kb) Wyniki głosowania (285 kb) Głosowanie imienne (237 kb) 
 
Protokół (236 kb) Lista obecności (63 kb) Wyniki głosowania (502 kb) Głosowanie imienne (572 kb) 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności