Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου 2011 - Στρασβούργο

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Jerzy BUZEK
Πρόεδρος

1. Επανάληψη της συνόδου
Πλήρη Πρακτικά

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 17.05.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου