Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου 2011 - Στρασβούργο

3. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

Τα Συνοπτικά Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης εγκρίνονται.

°
° ° °

Η Danuta Maria Hübner γνωστοποιεί ότι κατά την ψηφοφορία της 6ης Ιουλίου 2011 ήθελε να ψηφίσει υπέρ της παραγράφου 16, στοιχείο β) (πρωτότυπο κείμενο) της έκθεσης A7-0210/2011.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου