Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Maandag 12 september 2011 - Straatsburg

3. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.

°
° ° °

Danuta Maria Hübner heeft laten weten dat zij tijdens de stemming van 6 juli 2011 vóór paragraaf 16, punt b (oorspronkelijke tekst) van het verslag A7-0210/2011 had willen stemmen.

Juridische mededeling - Privacybeleid