Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Pondelok, 12. septembra 2011 - Štrasburg

3. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.

°
° ° °

Danuta Maria Hübner oznámila, že na hlasovaní zo 6. júla 2011 chcela hlasovať za odsek 16 bod b) (pôvodné znenie) správy A7-0210/2011.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia