Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Esmaspäev, 12. september 2011 - Strasbourg

4. Kodukorra tõlgendamine

President teavitas parlamendiliikmeid kodukorra artikli 211 lõike 3 kohastest kodukorra artiklite 51 ja 192 tõlgendustest, mille oli esitanud põhiseaduskomisjon, kellega oli konsulteeritud järgmiste sätete tõlgendamise küsimuses:

Kodukorra artikli 51 tõlgendus:

"Seda artiklit saab kohaldada menetluse suhtes, mille tulemusena esitatakse soovitus kiita heaks või lükata tagasi rahvusvahelise lepingu sõlmimine kooskõlas kodukorra artiklite 90 lõikega 5 ja 81 lõikega 1, tingimusel et selles sätestatud tingimused on täidetud."

Kodukorra artikli 192 tõlgendus:

"Fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmed ei moodusta artikli 30 tähenduses fraktsiooni ega saa seetõttu määrata koordinaatoreid, kes on ainsad koordinaatorite koosolekutel osalemise õigust omavad parlamendiliikmed.

Koordinaatorite koosolekute eesmärk on valmistada ette komisjonide otsused ning need koosolekud ei või ilma erivolitusteta asendada komisjoni koosolekuid. Seetõttu on koordinaatorite koosolekutel tehtavate otsuste jaoks vaja eelnevaid volitusi. Kui volitused puuduvad, võivad koordinaatorid võtta vastu vaid soovitusi, millele hiljem on vaja komisjoni ametlikku heakskiitu.

Fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmetele tuleb kooskõlas mittediskrimineerimise põhimõttega alati tagada teabe kättesaadavus seeläbi, et neile edastatakse teave ja fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmete sekretariaadi esindaja osaleb koordinaatorite koosolekutel."

Kui fraktsioon või vähemalt 40 parlamendiliiget eespool toodud tõlgendusi enne käesoleva istungi protokolli vastuvõtmist ei vaidlusta (kodukorra artikli 211 lõige 4), loetakse need vastuvõetuks. Vastupidisel juhul pannakse need parlamendis hääletusele.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika