Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Esmaspäev, 12. september 2011 - Strasbourg

5. Parlamendi koosseis

Eva-Britt Svensson on esitanud kirjaliku avalduse parlamendiliikme ametist tagasiastumiseks alates 1. septembrist 2011.

Vastavalt kodukorra artikli 4 lõigetele 1 ja 3 märkis parlament, et tema ametikoht jääb alates sellest kuupäevast vabaks, ning parlament teavitab sellest liikmesriigi asjaomast ametiasutust.

°
° ° °

Dirk Sterckx on esitanud kirjaliku avalduse parlamendiliikme ametist tagasiastumiseks alates 7. septembrist 2011.

Vastavalt kodukorra artikli 4 lõigetele 1 ja 3 märkis parlament, et tema ametikoht jääb alates sellest kuupäevast vabaks, ning parlament teavitab sellest liikmesriigi asjaomast ametiasutust.

Belgia pädevad ametiasutused on teatanud Dirk Sterckxi asemel Philippe De Backeri Euroopa Parlamendi liikme ametikohale nimetamisest.

Parlament võttis teadmiseks, et muudatus jõustub alates 7. septembrist 2011.

°
° ° °

Itaalia pädevad ametiasutused on teatanud Luigi de Magistrise Euroopa Parlamendi liikme volituste lõppemisest 19. juulil 2011 kooskõlas Euroopa Parlamendi liikmete valimist otsestel ja üldistel valimistel käsitleva akti artikli 7 lõikega 3 ning sellest, et teda asendab Andrea Zanoni.

Vastavalt kodukorra artikli 4 lõigetele 1 ja 4 märkis parlament, et Luigi de Magistrise ametikoht jääb alates 19. juulist 2011 vabaks, ning võttis teadmiseks, et Andrea Zanoni nimetamine sellele ametikohale jõustub samast kuupäevast.

°
° ° °

Kuna nende mandaadi kehtivust ei ole kontrollitud ja ei ole vastu võetud otsust mandaadi võimaliku vaidlustamise kohta, osalevad Philippe De Backer ja Andrea Zanoni vastavalt kodukorra artikli 3 lõikele 2 täieõiguslikult parlamendi ja selle organite töös, tingimusel et nad on eelnevalt esitanud deklaratsiooni, milles nad kinnitavad, et ei täida ülesandeid, mis ei ole ühitatavad Euroopa Parlamendi liikme ametiga.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika