Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2011. szeptember 12., Hétfő - Strasbourg

5. A Parlament tagjai

Eva-Britt Svensson írásban közölte, hogy 2011. szeptember 1-jei hatállyal lemond parlamenti képviselői mandátumáról.

Az eljárási szabályzat 4. cikkének (1) és (3) bekezdésével összhangban a Parlament megállapítja, hogy e naptól kezdődően a képviselői hely megüresedett, és erről értesíti az illetékes tagállami hatóságokat.

°
° ° °

Dirk Sterckx írásban közölte, hogy 2011. szeptember 7-i hatállyal lemond parlamenti képviselői mandátumáról.

Az eljárási szabályzat 4. cikkének (1) és (3) bekezdésével összhangban a Parlament megállapítja, hogy a képviselői hely e naptól kezdődően megüresedett, és erről értesíti az illetékes tagállami hatóságokat.

Az illetékes belga hatóságok közölték, hogy Dirk Sterckx helyére Philippe De Backert választották meg európai parlamenti képviselőnek.

A Parlament 2011. szeptember 7-i hatállyal tudomásul veszi a kinevezést.

°
° ° °

Az illetékes olasz hatóságok 2011. július 19-én közölték, hogy az Európai Parlament képviselőinek közvetlen és általános választójog alapján történő választásáról szóló okmány 7. cikkének (3) bekezdése alapján Luigi de Magistris képviselői mandátuma megszűnt, helyére pedig Andrea Zanonit választották.

Az eljárási szabályzat 4. cikkének (1) és (3) bekezdésével összhangban a Parlament megállapítja, hogy Luigi de Magistris képviselői helye 2011. július 19-i hatállyal megüresedett, és ugyanaznapi hatállyal tudomásul veszi Andrea Zanoni megválasztását.

°
° ° °

Az eljárási szabályzat 3. cikkének (2) bekezdése értelmében a képviselői mandátum vizsgálatának befejezéséig, illetve az esetleges vitatása tárgyában történő határozathozatalig Philippe De Backer és Andrea Zanoni elfoglalhatják a helyüket a Parlamentben és annak szerveiben, és minden ehhez kapcsolódó jog megilleti őket, azzal a feltétellel, hogy előzetesen nyilatkozatot tesznek, amely szerint nem folytatnak az európai parlamenti képviselői tisztséggel összeférhetetlen tevékenységet.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat