Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Maanantai 12. syyskuuta 2011 - Strasbourg

9. Tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annettujen säädösten allekirjoittaminen

Puhemies ilmoitti, että hän allekirjoittaa keskiviikkona yhdessä neuvoston puheenjohtajan kanssa seuraavat tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen (työjärjestyksen 74 artikla) annetut säädökset:

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus kuluttajansuojalainsäädännön täytäntöönpanosta vastaavien kansallisten viranomaisten yhteistyöstä annetun asetuksen (EY) N:o 2006/2004 muuttamisesta (00023/2011/LEX - C7-0240/2011 - 2011/0001(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus yhdistetyn nimikkeistön XI jaksoon kuuluvien ja yhteisössä vapaaseen liikkeeseen luovutettujen tiettyjen tekstiilituotteiden alkuperäselvityksistä sekä kyseisten selvitysten hyväksymisedellytyksistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1541/98 kumoamisesta sekä tiettyjen kolmansista maista peräisin olevien tekstiilituotteiden tuontiin sovellettavasta yhteisestä menettelystä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3030/93 muuttamisesta (00025/2011/LEX - C7-0239/2011 - 2010/0272(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös aktiivisen ikääntymisen ja sukupolvien välisen solidaarisuuden eurooppalaisesta teemavuodesta (2012) (00020/2011/LEX - C7-0238/2011 - 2010/0242(COD))

- Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi direktiivin 2000/25/EY muuttamisesta joustojärjestelmän mukaisesti markkinoille saatettuja traktoreita koskevien säännösten osalta (00019/2011/LEX - C7-0237/2011 - 2010/0301(COD))

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö