Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Maanantai 12. syyskuuta 2011 - Strasbourg

10. Oikaisut (työjärjestyksen 216 artikla)

Asiasta vastaavat valiokunnat ovat välittäneet seuraavat oikaisut Euroopan parlamentin hyväksymiin teksteihin:

- Oikaisu (P7_TA-PROV(2011)0313(COR01)) ensimmäisessä käsittelyssä 5. heinäkuuta 2011 vahvistettuun Euroopan parlamentin kantaan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/.../EU antamiseksi sijoittajien korvausjärjestelmiä koskevan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 97/9/EY muuttamisesta P7_TA-PROV(2011)0313 - (KOM(2010)0371 – C7-0174/2010 – 2010/0199(COD) - ECON

- Oikaisu (P7_TA-PROV(2011)0218(COR01)) toisessa käsittelyssä 11. toukokuuta 2011 vahvistettuun Euroopan parlamentin kantaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi tekstiilikuitujen nimityksistä ja niitä vastaavista tekstiilituotteiden kuitukoostumuksen selosteista ja merkinnöistä sekä neuvoston direktiivin 73/44/ETY, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 96/73/EY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/121/EY kumoamisesta P7_TA-PROV(2011)0218 - (13807/4/2010 – C7-0017/2011 – 2009/0006(COD) - IMCO

Työjärjestyksen 216 artiklan 4 kohdan mukaisesti oikaisut katsotaan hyväksytyiksi ellei poliittinen ryhmä tai vähintään 40 jäsentä pyydä 48 tunnin kuluessa ilmoituksesta, että asiasta äänestetään.

Oikaisut ovat saatavilla Séance en direct -sivustolla.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö