Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Maanantai 12. syyskuuta 2011 - Strasbourg

13. Suulliset kysymykset ja kirjalliset kannanotot (vastaanotetut asiakirjat)

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu jäseniltä

1) suulliset kysymykset (työjärjestyksen 115 artikla):

- (O-000135/2011) Jo Leinen, Richard Seeber ja Theodoros Skylakakis ENVI-valiokunnan puolesta komissiolle: Kattava lähestymistapa ilmastoon vaikuttaviin ihmisen toiminnan aiheuttamiin muihin kuin hiilidioksidipäästöihin (B7-0418/2011)

- (O-000148/2011) Monica Luisa Macovei, Mariya Nedelcheva, Simon Busuttil ja Manfred Weber PPE-ryhmän puolesta neuvostolle: Korruptionvastaisen lainsäädännön ja todellisuuden välisen kuilun kurominen umpeen (B7-0419/2011)

- (O-000149/2011) Monica Luisa Macovei, Mariya Nedelcheva, Simon Busuttil ja Manfred Weber PPE-ryhmän puolesta komissiolle: Korruptionvastaisen lainsäädännön ja todellisuuden välisen kuilun kurominen umpeen (B7-0420/2011)

- (O-000153/2011) Pervenche Berès ja Karima Delli EMPL-valiokunnan puolesta komissiolle: Asunnottomia koskeva EU:n strategia (B7-0421/2011)

- (O-000154/2011) Cornelis de Jong, Cornelia Ernst, Nikolaos Chountis, Søren Bo Søndergaard ja Alfreds Rubiks GUE/NGL-ryhmän puolesta neuvostolle: Korruptiontorjuntatoimien vauhdittaminen (B7-0422/2011)

- (O-000155/2011) Cornelis de Jong, Cornelia Ernst, Nikolaos Chountis, Søren Bo Søndergaard ja Alfreds Rubiks GUE/NGL-ryhmän puolesta komissiolle: Korruptionvastaisten toimenpiteiden tehostaminen (B7-0423/2011)

- (O-000172/2011) Jan Philipp Albrecht ja Judith Sargentini Verts/ALE-ryhmän puolesta neuvostolle: Korruptionvastaisen lainsäädännön ja todellisuuden välisen kuilun kurominen umpeen (B7-0424/2011)

- (O-000173/2011) Jan Philipp Albrecht ja Judith Sargentini Verts/ALE-ryhmän puolesta komissiolle: Korruptionvastaisen lainsäädännön ja todellisuuden välisen kuilun kurominen umpeen (B7-0425/2011)

- (O-000178/2011) Ana Gomes, Claude Moraes, Rita Borsellino ja Rosario Crocetta S&D-ryhmän puolesta neuvostolle: EU:n korruptiontorjuntapaketin täytäntöönpano (B7-0427/2011)

- (O-000179/2011) Ana Gomes, Claude Moraes, Rita Borsellino ja Rosario Crocetta S&D-ryhmän puolesta komissiolle: EU:n korruptiontorjuntapaketin täytäntöönpano (B7-0428/2011)

- (O-000180/2011) Herbert Reul ITRE-valiokunnan puolesta komissiolle: Euroopan unionin poliittinen lähestymistapa ITU:n järjestämässä maailman radioviestintäkonferenssissa 2012 (WRC-12) (B7-0429/2011)

- (O-000185/2011) Michael Theurer, Niccolò Rinaldi, Catherine Bearder, Marielle De Sarnez ja Jürgen Creutzmann ALDE-ryhmän puolesta, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Othmar Karas, Daniel Caspary ja Cristiana Muscardini PPE-ryhmän puolesta, Robert Sturdy ECR-ryhmän puolesta komissiolle: Euroopan pk-yritysten kansainvälistyminen (B7-0430/2011)

- (O-000190/2011) Timothy Kirkhope ECR-ryhmän puolesta neuvostolle: Korruption vastaiset toimet (B7-0431/2011)

- (O-000191/2011) Timothy Kirkhope ECR-ryhmän puolesta komissiolle: Korruptiontorjuntaa koskevat toimet (B7-0432/2011)

- (O-000193/2011) Sonia Alfano, Renate Weber, Sarah Ludford, Jan Mulder, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Ramon Tremosa i Balcells, Nadja Hirsch, Stanimir Ilchev ja Jens Rohde ALDE-ryhmän puolesta neuvostolle: Korruption vastaisen lainsäädännön ja todellisuuden lähentäminen toisiinsa (B7-0433/2011)

- (O-000194/2011) Sonia Alfano, Renate Weber, Sarah Ludford, Jan Mulder, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Ramon Tremosa i Balcells, Nadja Hirsch, Stanimir Ilchev ja Jens Rohde ALDE-ryhmän puolesta komissiolle: Korruptionvastaisen lainsäädännön ja todellisuuden välisen kuilun kurominen umpeen (B7-0434/2011).

2) kirjalliset kannanotot luetteloon kirjattavaksi (työjärjestyksen 123 artikla):

- Patrick Le Hyaric, Robert Atkins, Margrete Auken, Véronique De Keyser ja Niccolò Rinaldi Euroopan unionin toimiin Palestiinan valtion tunnustamiseksi (0027/2011)

- Marian-Jean Marinescu, Ádám Kósa, Eva Lichtenberger, Gesine Meissner ja Gianni Pittella esteettömien 112 -hätäpalveluiden tarpeeseen (0035/2011)

- Valdemar Tomaševski ydinturvallisuuden parantamiseen EU:ssa ja naapurimaissa (0036/2011)

- Spyros Danellis, Maria Da Graça Carvalho, Kyriakos Mavronikolas, Alyn Smith ja Giommaria Uggias saarisopimukseen EU:n virallisena aloitteena (0037/2011)

- Harlem Désir, Cornelis de Jong, Corinne Lepage, Ulrike Lunacek ja Mariya Nedelcheva syrjintätutkimusten (situation testing) positiivisten tulosten tunnustamiseen rotuun perustuvan syrjinnän oikeudellisena näyttönä (0038/2011).

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö