Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Maanantai 12. syyskuuta 2011 - Strasbourg

14. Neuvoston toimittamat sopimustekstit

Neuvosto on toimittanut seuraavien asiakirjojen oikeaksi todistetut jäljennökset:

- Euroopan unionin ja valtioiden välisen kansainvälisten rautatiekuljetusten järjestön välinen sopimus Euroopan unionin liittymisestä 9 päivänä toukokuuta 1980 tehtyyn kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevaan yleissopimukseen (cotif), sellaisena kuin se on muutettuna 3 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyllä Vilnan pöytäkirjalla

- Euroopan unionin ja Sveitsin valaliiton välinen maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden alkuperänimitysten ja maantieteellisten merkintöjen suojaa koskeva, Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton sopimusta maataloustuotteiden kaupasta muuttava sopimus

- Euroopan yhteisön, Sveitsin valaliiton ja Liechtensteinin ruhtinaskunnan välisen, Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välillä maataloustuotteiden kaupasta tehdyn sopimuksen laajentamisesta koskemaan Liechtensteinin ruhtinaskuntaa tehdyn lisäsopimuksen muuttamisesta tehty Euroopan unionin, Sveitsin valaliiton ja Liechtensteinin ruhtinaskunnan välinen sopimus

- Euroopan unionin ja Indonesian tasavallan hallituksen sopimus tietyistä lentoliikenteen näkökohdista

- Euroopan unionin ja kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön välinen yhteistyöpöytäkirja tiiviimpää yhteistyötä koskevasta kehyksestä

- Euroopan unionin ja Marokon kuningaskunnan välinen pöytäkirja Euroopan yhteisön ja Marokon kuningaskunnan välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamisesta

- Euroopan unionin ja Kap Verden tasavallan kesken hyväksytty pöytäkirja mainittujen osapuolten välisessä voimassa olevassa kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamisesta.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö