Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Pondělí, 12. září 2011 - Štrasburk

18. Plán práce
Doslovné záznamy

Na pořadu jednání byl plán práce.

Byl rozdán konečný návrh pořadu jednání prvního zářijového plenárního zasedání t.r. (PE 470.595/PDOJ), ke kterému byly navrženy tyto změny (článek 140 jednacího řádu):

Pondělí, úterý, středa

beze změny

Čtvrtek

Žádost skupiny PPE, aby se o návrzích usnesení předložených na ukončení rozpravy o situaci v Libyi (bod 180 PDOJ) hlasovalo na tomto dílčím zasedání.

Vystoupili: Cristian Dan Preda za skupinu PPE s odůvodněním žádosti, Niccolò Rinaldi za skupinu ALDE ve prospěch žádosti a Rebecca Harms za skupinu Verts/ALE proti žádosti.

Parlament žádost schválil EH (131 pro, 95 proti, 7 zdržení se).

Lhůty jsou stanoveny následovně:

návrhy usnesení: úterý 13. září, 10:00

pozměňovací návrhy a společné návrhy usnesení: středa 14. září, 10:00

pozměňovací návrhy ke společným návrhům usnesení: středa 14. září, 11:00

Hlasování se bude konat ve čtvrtek.

°
° ° °

Plán práce byl tímto schválen.

Právní upozornění - Ochrana soukromí