Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου 2011 - Στρασβούργο

19. Τελετή μνήμης για την 10η επέτειο της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 (δήλωση της Προεδρίας)
Πλήρη Πρακτικά

Ο Πρόεδρος προβαίνει σε δήλωση σχετικά με την 10η επέτειο της 11ης Σεπτεμβρίου 2001.

Το Σώμα τηρεί ενός λεπτού σιγή.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου