Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2011/2056(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0288/2011

Внесени текстове :

A7-0288/2011

Разисквания :

PV 12/09/2011 - 21
CRE 12/09/2011 - 21

Гласувания :

PV 13/09/2011 - 5.22
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2011)0364

Протокол
Понеделник, 12 септември 2011 г. - Страсбург

21. Ефективна европейска стратегия по отношение на суровините (разискване)
CRE

Доклад относно ефективна стратегия за суровините в Европа [2011/2056(INI)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Reinhard Bütikofer (A7-0288/2011)

Reinhard Bütikofer представи доклада.

Изказа се Antonio Tajani (заместник-председател на Комисията ).

Изказаха се: Birgit Schnieber-Jastram (докладчик по становището на комисията DEVE), Bernd Lange (докладчик по становището на комисията INTA), Judith A. Merkies (докладчик по становището на комисията ENVI), Daciana Octavia Sârbu (докладчик по становището на комисията AGRI), Pilar del Castillo Vera, от името на групата PPE, Marita Ulvskog, от името на групата S&D, Lena Ek, от името на групата ALDE, Bas Eickhout, от името на групата Verts/ALE, Julie Girling, от името на групата ECR, Marisa Matias, от името на групата GUE/NGL, Jaroslav Paška, от името на групата EFD, Ioannis A. Tsoukalas, Adam Gierek, Michael Theurer, Ilda Figueiredo, Bastiaan Belder, Jolanta Emilia Hibner, Riikka Manner, Esther de Lange, Silvia-Adriana Ţicău, Karl-Heinz Florenz, Csaba Sándor Tabajdi, Theodor Dumitru Stolojan, Herbert Reul и Marian-Jean Marinescu.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Mairead McGuinness, Monika Smolková, Andreas Mölzer, Seán Kelly, Vasilica Viorica Dăncilă, Oreste Rossi, Elena Băsescu и Judith A. Merkies.

Изказаха се: Antonio Tajani и Reinhard Bütikofer.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Rainer WIELAND
Заместник-председател

Разискването приключи.

Гласуване: точка 5.22 от протокола от 13.9.2011.

Правна информация - Политика за поверителност