Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2011/2056(INI)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0288/2011

Ingediende teksten :

A7-0288/2011

Debatten :

PV 12/09/2011 - 21
CRE 12/09/2011 - 21

Stemmingen :

PV 13/09/2011 - 5.22
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2011)0364

Notulen
Maandag 12 september 2011 - Straatsburg

21. Een doeltreffende grondstoffenstrategie voor Europa (debat)
Volledige verslagen

Verslag over een doeltreffende grondstoffenstrategie voor Europa [2011/2056(INI)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Reinhard Bütikofer (A7-0288/2011)

Reinhard Bütikofer leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Antonio Tajani (vicevoorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Birgit Schnieber-Jastram (rapporteur voor advies van de Commissie DEVE), Bernd Lange (rapporteur voor advies van de commissie INTA), Judith A. Merkies (rapporteur voor advies van de Commissie ENVI), Daciana Octavia Sârbu (rapporteur voor advies van de Commissie AGRI), Pilar del Castillo Vera, namens de PPE-Fractie, Marita Ulvskog, namens de S&D-Fractie, Lena Ek, namens de ALDE-Fractie, Bas Eickhout, namens de Verts/ALE-Fractie, Julie Girling, namens de ECR-Fractie, Marisa Matias, namens de GUE/NGL-Fractie, Jaroslav Paška, namens de EFD-Fractie, Ioannis A. Tsoukalas, Adam Gierek, Michael Theurer, Ilda Figueiredo, Bastiaan Belder, Jolanta Emilia Hibner, Riikka Manner, Esther de Lange, Silvia-Adriana Ţicău, Karl-Heinz Florenz, Csaba Sándor Tabajdi, Theodor Dumitru Stolojan, Herbert Reul en Marian-Jean Marinescu.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Mairead McGuinness, Monika Smolková, Andreas Mölzer, Seán Kelly, Vasilica Viorica Dăncilă, Oreste Rossi, Elena Băsescu en Judith A. Merkies.

Het woord wordt gevoerd door Antonio Tajani en Reinhard Bütikofer.

VOORZITTER: Rainer WIELAND
Ondervoorzitter

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 5.22 van de notulen van 13.9.2011.

Juridische mededeling - Privacybeleid