Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2011/2056(INI)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0288/2011

Teksty złożone :

A7-0288/2011

Debaty :

PV 12/09/2011 - 21
CRE 12/09/2011 - 21

Głosowanie :

PV 13/09/2011 - 5.22
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2011)0364

Protokół
Poniedziałek, 12 września 2011 r. - Strasburg

21. Skuteczna strategia europejska w zakresie surowców (debata)
Pełne sprawozdanie

Sprawozdanie w sprawie skutecznej strategii europejskiej w zakresie surowców [2011/2056(INI)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca: Reinhard Bütikofer (A7-0288/2011)

Reinhard Bütikofer przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Antonio Tajani (wiceprzewodniczący Komisji).

Głos zabrali: Birgit Schnieber-Jastram (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej DEVE), Bernd Lange (sprawozdawca komisji opiniodawczej INTA), Judith A. Merkies (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej ENVI), Daciana Octavia Sârbu (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej AGRI), Pilar del Castillo Vera w imieniu grupy PPE, Marita Ulvskog w imieniu grupy S&D, Lena Ek w imieniu grupy ALDE, Bas Eickhout w imieniu grupy Verts/ALE, Julie Girling w imieniu grupy ECR, Marisa Matias w imieniu grupy GUE/NGL, Jaroslav Paška w imieniu grupy EFD, Ioannis A. Tsoukalas, Adam Gierek, Michael Theurer, Ilda Figueiredo, Bastiaan Belder, Jolanta Emilia Hibner, Riikka Manner, Esther de Lange, Silvia-Adriana Ţicău, Karl-Heinz Florenz, Csaba Sándor Tabajdi, Theodor Dumitru Stolojan, Herbert Reul i Marian-Jean Marinescu.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Mairead McGuinness, Monika Smolková, Andreas Mölzer, Seán Kelly, Vasilica Viorica Dăncilă, Oreste Rossi, Elena Băsescu i Judith A. Merkies.

Głos zabrali: Antonio Tajani i Reinhard Bütikofer.

PRZEWODNICTWO: Rainer WIELAND
Wiceprzewodniczący

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 5.22 protokołu z dnia 13.9.2011.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności