Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2011/2056(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0288/2011

Predkladané texty :

A7-0288/2011

Rozpravy :

PV 12/09/2011 - 21
CRE 12/09/2011 - 21

Hlasovanie :

PV 13/09/2011 - 5.22
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2011)0364

Zápisnica
Pondelok, 12. septembra 2011 - Štrasburg

21. Účinná stratégia v oblasti nerastných surovín pre Európu (rozprava)
CRE

Správa o účinnej stratégii pre oblasť surovín pre Európu [2011/2056(INI)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajca: Reinhard Bütikofer (A7-0288/2011)

Reinhard Bütikofer uviedol správu.

V rozprave vystúpil Antonio Tajani (podpredseda Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Birgit Schnieber-Jastram (spravodajkyňa výboru DEVE požiadaného o stanovisko), Bernd Lange ( spravodajca výboru INTA požiadaného o stanovisko), Judith A. Merkies (spravodajkyňa výboru ENVI požiadaného o stanovisko), Daciana Octavia Sârbu (spravodajkyňa výboru AGRI požiadaného o stanovisko), Pilar del Castillo Vera v mene skupiny PPE, Marita Ulvskog v mene skupiny S&D, Lena Ek v mene skupiny ALDE, Bas Eickhout v mene skupiny Verts/ALE, Julie Girling v mene skupiny ECR, Marisa Matias v mene skupiny GUE/NGL, Jaroslav Paška v mene skupiny EFD, Ioannis A. Tsoukalas, Adam Gierek, Michael Theurer, Ilda Figueiredo, Bastiaan Belder, Jolanta Emilia Hibner, Riikka Manner, Esther de Lange, Silvia-Adriana Ţicău, Karl-Heinz Florenz, Csaba Sándor Tabajdi, Theodor Dumitru Stolojan, Herbert Reul a Marian-Jean Marinescu.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Mairead McGuinness, Monika Smolková, Andreas Mölzer, Seán Kelly, Vasilica Viorica Dăncilă, Oreste Rossi, Elena Băsescu a Judith A. Merkies.

Vystúpili: Antonio Tajani a Reinhard Bütikofer.

PREDSEDNÍCTVO: Rainer WIELAND
podpredseda

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 5.22 zápisnice zo dňa 13.9.2011.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia