Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου 2011 - Στρασβούργο
 1.Επανάληψη της συνόδου
 2.Δηλώσεις της Προεδρίας
 3.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 4.Ερμηνεία του Κανονισμού
 5.Σύνθεση του Σώματος
 6.Αίτηση υπεράσπισης βουλευτικής ασυλίας
 7.Έλεγχος των εντολών
 8.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 9.Υπογραφή εγκριθεισών πράξεων κατά τη συνήθη νομοθετική διαδικασία
 10.Διορθωτικά (άρθρο 216 του Κανονισμού)
 11.Κατάθεση εγγράφων
 12.Γραπτές δηλώσεις που καταπίπτουν
 13.Προφορικές ερωτήσεις και γραπτές δηλώσεις (κατάθεση)
 14.Διαβίβαση από το Συμβούλιο κειμένων συμφωνιών
 15.Συνέχεια που δόθηκε στα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου
 16.Αναφορές
 17.Μεταφορές πιστώσεων
 18.Διάταξη των εργασιών
 19.Τελετή μνήμης για την 10η επέτειο της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 (δήλωση της Προεδρίας)
 20.Οι υπό εξέλιξη διαπραγματεύσεις της Ντόχα (συζήτηση)
 21.Αποτελεσματική στρατηγική στον τομέα των πρώτων υλών για την Ευρώπη (συζήτηση)
 22.Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων
 23.Αντιτρομοκρατική πολιτική της ΕΕ: βασικά επιτεύγματα και μελλοντικές προκλήσεις (σύντομη παρουσίαση)
 24.Πολιτική ελέγχου: διδάγματα που αντλήθηκαν από την κρίση (σύντομη παρουσίαση)
 25.Αλιεία στον Εύξεινο Πόντο (σύντομη παρουσίαση)
 26.Ασφάλεια των υπεράκτιων δραστηριοτήτων εκμετάλλευσης κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου (σύντομη παρουσίαση)
 27.Γυναίκες στις ιθύνουσες θέσεις μικρομεσαίων επιχειρήσεων (σύντομη παρουσίαση)
 28.Η κατάσταση των γυναικών που πλησιάζουν την ηλικία συνταξιοδότησης (σύντομη παρουσίαση)
 29.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 30.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
Συνοπτικά πρακτικά (208 kb) Κατάσταση παρόντων (55 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (226 kb) Κατάσταση παρόντων (50 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (263 kb) Κατάσταση παρόντων (70 kb) 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου