Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Protokoll
Esmaspäev, 12. september 2011 - Strasbourg
 1.Istungjärgu jätkamine
 2.Presidentuuri avaldused
 3.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 4.Kodukorra tõlgendamine
 5.Parlamendi koosseis
 6.Parlamendiliikme puutumatuse kaitsmise taotlus
 7.Volituste kontrollimine
 8.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 9.Seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktide allakirjutamine
 10.Parandused (kodukorra artikkel 216)
 11.Esitatud dokumendid
 12.Kehtetud kirjalikud deklaratsioonid
 13.Suuliselt vastatavad küsimused ja kirjalikud deklaratsioonid (esitamine)
 14.Nõukogu edastatud kokkulepete tekstid
 15.Parlamendi resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus
 16.Petitsioonid
 17.Assigneeringute ümberpaigutamine
 18.Tööplaan
 19.11. septembri 2001. aasta kümnes aastapäev (presidendi avaldus)
 20.Käimasolevad Doha vooru läbirääkimised (arutelu)
 21.Euroopa tõhus toorainestrateegia (arutelu)
 22.Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel
 23.ELi terrorismivastase võitluse poliitika peamised saavutused ja edasised ülesanded (lühiettekanne)
 24.Auditi poliitikavaldkond ja kriisi õppetunnid (lühiettekanne)
 25.Muste mere kalavarud (lühiettekanne)
 26.Avamerel nafta ja gaasi tootmise ohutus (lühiettekanne)
 27.Naisettevõtlus väikestes ja keskmise suurusega ettevõtetes (lühiettekanne)
 28.Pensionieale lähenevate naiste olukord (lühiettekanne)
 29.Järgmise istungi päevakord
 30.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI
Protokoll (170 kb) Kohalolijate nimekiri (55 kb) 
 
Protokoll (183 kb) Kohalolijate nimekiri (50 kb) 
 
Protokoll (243 kb) Kohalolijate nimekiri (63 kb) 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika