Edellinen 
 Seuraava 
RCVVOTESPVTACRE
Pöytäkirja
Maanantai 12. syyskuuta 2011 - Strasbourg
 1.Istuntokauden uudelleen avaaminen
 2.Puhemiehen julkilausumat
 3.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 4.Työjärjestyksen tulkinta
 5.Parlamentin kokoonpano
 6.Parlamentaarisen koskemattomuuden puolustamista koskeva pyyntö
 7.Valtakirjojen tarkastus
 8.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano
 9.Tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annettujen säädösten allekirjoittaminen
 10.Oikaisut (työjärjestyksen 216 artikla)
 11.Vastaanotetut asiakirjat
 12.Rauenneet kirjalliset kannanotot
 13.Suulliset kysymykset ja kirjalliset kannanotot (vastaanotetut asiakirjat)
 14.Neuvoston toimittamat sopimustekstit
 15.Parlamentin päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet
 16.Vetoomukset
 17.Määrärahojen siirrot
 18.Käsittelyjärjestys
 19.Syyskuun 11. päivän 2001 terrori-iskujen 10. vuosipäivä (puhemiehen julkilausuma)
 20.Meneillään olevat Dohan neuvottelut (keskustelu)
 21.Tehokas eurooppalainen raaka-ainestrategia (keskustelu)
 22.Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista
 23.EU:n terrorisminvastainen politiikka: tärkeimmät saavutukset ja tulevaisuuden haasteet (lyhyt esittely)
 24.Tilintarkastuspolitiikka: kriisin opetukset (lyhyt esittely)
 25.Mustanmeren kalastus (lyhyt esittely)
 26.Öljyn- ja kaasunporaustoiminnan turvallisuus avomerellä (lyhyt esittely)
 27.Naisyrittäjyys pienissä ja keskisuurissa yrityksissä (lyhyt esittely)
 28.Eläkeikää lähestyvien naisten tilanne (lyhyt esittely)
 29.Seuraavan istunnon esityslista
 30.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA
Pöytäkirja (174 kb) Läsnäololista (55 kb) 
 
Pöytäkirja (189 kb) Läsnäololista (50 kb) 
 
Pöytäkirja (243 kb) Läsnäololista (62 kb) 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö