Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Notulen
Maandag 12 september 2011 - Straatsburg
 1.Hervatting van de zitting
 2.Verklaringen van de Voorzitter
 3.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 4.Interpretatie van het Reglement
 5.Samenstelling Parlement
 6.Verzoek om verdediging van de immuniteit
 7.Onderzoek geloofsbrieven
 8.Samenstelling commissies en delegaties
 9.Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure aangenomen besluiten
 10.Rectificaties (artikel 216 van het Reglement)
 11.Ingekomen stukken
 12.Vervallen schriftelijke verklaringen
 13.Mondelinge vragen en schriftelijke verklaringen (indiening)
 14.Van de Raad ontvangen verdragsteksten
 15.Aan de resoluties van het Parlement gegeven uitvoering
 16.Verzoekschriften
 17.Kredietoverschrijvingen
 18.Regeling van de werkzaamheden
 19.Herdenking van de 10e verjaardag van 11 september 2001 (verklaring van de Voorzitter)
 20.Lopende Doha-onderhandelingen (debat)
 21.Een doeltreffende grondstoffenstrategie voor Europa (debat)
 22.Spreektijd van één minuut over kwesties van politiek belang
 23.Het terrorismebestrijdingsbeleid van de EU: belangrijkste resultaten en nieuwe uitdagingen (korte presentatie)
 24.Beleid inzake controle van financiële overzichten: lessen uit de crisis (korte presentatie)
 25.Visserijbeheer in de Zwarte Zee (korte presentatie)
 26.De veiligheid van offshore-olie- en -gasactiviteiten beter waarborgen (korte presentatie)
 27.Ondernemerschap voor vrouwen in het midden- en kleinbedrijf (korte presentatie)
 28.Situatie van vrouwen die de pensioengerechtigde leeftijd naderen (korte presentatie)
 29.Agenda van de volgende vergadering
 30.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST
Notulen (174 kb) Presentielijst (55 kb) 
 
Notulen (185 kb) Presentielijst (50 kb) 
 
Notulen (252 kb) Presentielijst (62 kb) 
Juridische mededeling - Privacybeleid