Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Protokoll
Måndagen den 12 september 2011 - Strasbourg
 1.Återupptagande av sessionen
 2.Uttalanden av talmannen
 3.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 4.Tolkning av arbetsordningen
 5.Parlamentets sammansättning
 6.Begäran om fastställelse av parlamentarisk immunitet
 7.Valprövning
 8.Utskottens och delegationernas sammansättning
 9.Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet
 10.Rättelser (artikel 216 i arbetsordningen)
 11.Inkomna dokument
 12.Bortfallna skriftliga förklaringar
 13.Muntliga frågor och skriftliga förklaringar (ingivande)
 14.Avtalstexter översända av rådet
 15.Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets resolutioner
 16.Framställningar
 17.Anslagsöverföringar
 18.Arbetsplan
 19.Högtidlighållande av 10-årsdagen av den 11 september 2001 (uttalande av talmannen)
 20.Pågående Doha-förhandlingar (debatt)
 21.En effektiv råvarustrategi för Europa (debatt)
 22.Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt
 23.EU:s strategi för terrorismbekämpning: viktiga framsteg och kommande utmaningar (kortfattad redogörelse)
 24.Revisionspolitik: lärdomar av krisen (kortfattad redogörelse)
 25.Fiske i Svarta havet (kortfattad redogörelse)
 26.En säker olje- och gasverksamhet till havs (kortfattad redogörelse)
 27.Kvinnors företagande i små och medelstora företag (kortfattad redogörelse)
 28.Situationen för kvinnor som närmar sig pensionsåldern (kortfattad redogörelse)
 29.Föredragningslista för nästa sammanträde
 30.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA
Protokoll (174 kb) Närvarolista (55 kb) 
 
Protokoll (186 kb) Närvarolista (50 kb) 
 
Protokoll (247 kb) Närvarolista (63 kb) 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy