Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2010/0369(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0257/2011

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0257/2011

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 13/09/2011 - 5.5
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2011)0347

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 13 Σεπτεμβρίου 2011 - Στρασβούργο

5.5. Κατάργηση ορισμένων παρωχημένων πράξεων του Συμβουλίου ***I (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κατάργηση ορισμένων παρωχημένων πράξεων του Συμβουλίου [COM(2010)0765 - C7-0009/2011 - 2010/0369(COD)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγητής: Vital Moreira (A7-0257/2011)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 5)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P7_TA(2011)0347)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου