Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 13 september 2011 - Strasbourg

ORDFÖRANDESKAP: Edward McMILLAN-SCOTT
Vice talman

7. Välkomsthälsning
CRE

Talmannen välkomnade på parlamentets vägnar en delegation med ledamöter från det kanadensiska federala parlamentet och företrädare för Kanadas EU-representation i Bryssel, vilka hade tagit plats på åhörarläktaren. Delegationen leddes av David Tilson.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy