Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Вторник, 13 септември 2011 г. - Страсбург

8. Обяснениe на вот
Пълни стенографски протоколи

Писмени обяснения на вот:

Писмените обяснения по смисъла на член 170 от Правилника за дейността се съдържат в пълния стенографски протокол от настоящото заседание.

Устни обяснения на вот:

Доклад Simon Busuttil - A7-0278/2011
Jens Rohde и Clemente Mastella

Доклад Antonio Masip Hidalgo - A7-0200/2011
Jens Rohde, Mairead McGuinness, Daniel Hannan и Seán Kelly

Доклад Edit Bauer - A7-0291/2011
Jens Rohde, Mairead McGuinness, Mario Pirillo и Marian Harkin

Доклад Arlene McCarthy - A7-0275/2011
Jens Rohde

Доклад Britta Reimers - A7-0203/2011
Diane Dodds и Daniel Hannan

Доклад Yannick Jadot - A7-0364/2010
Gianluca Susta, Alfredo Antoniozzi и Daniel Hannan

Доклад Reinhard Bütikofer - A7-0288/2011
Jens Rohde, Francesco De Angelis, Adam Bielan, Daniel Caspary, Alfredo Antoniozzi, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Mairead McGuinness, Mario Pirillo и Paul Murphy

Доклад Илияна Малинова Йотова - A7-0236/2011
Guido Milana

Доклад Vicky Ford - A7-0290/2011
Jens Rohde, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Mario Pirillo, Adam Bielan и Paolo Bartolozzi

Доклад Marina Yannakoudakis - A7-0207/2011
Clemente Mastella, Jens Rohde, Mairead McGuinness, Marian Harkin, Seán Kelly и Christa Klaß

Правна информация - Политика за поверителност