Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Utorok, 13. septembra 2011 - Štrasburg

8. Vysvetlenia hlasovania
Doslovný zápis

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania podľa čl. 170 rokovacieho poriadku sú uvedené v doslovnom zápise z tohto rokovania.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Správa: Simon Busuttil - A7-0278/2011
Jens Rohde a Clemente Mastella

Správa: Antonio Masip Hidalgo - A7-0200/2011
Jens Rohde, Mairead McGuinness, Daniel Hannan a Seán Kelly

Správa: Edit Bauer - A7-0291/2011
Jens Rohde, Mairead McGuinness, Mario Pirillo a Marian Harkin

Správa: Arlene McCarthy - A7-0275/2011
Jens Rohde

Správa: Britta Reimers - A7-0203/2011
Diane Dodds a Daniel Hannan

Správa: Yannick Jadot - A7-0364/2010
Gianluca Susta, Alfredo Antoniozzi a Daniel Hannan

Správa: Reinhard Bütikofer - A7-0288/2011
Jens Rohde, Francesco De Angelis, Adam Bielan, Daniel Caspary, Alfredo Antoniozzi, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Mairead McGuinness, Mario Pirillo a Paul Murphy

Správa: Iliana Malinova Iotova - A7-0236/2011
Guido Milana

Správa: Vicky Ford - A7-0290/2011
Jens Rohde, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Mario Pirillo, Adam Bielan a Paolo Bartolozzi

Správa: Marina Yannakoudakis - A7-0207/2011
Clemente Mastella, Jens Rohde, Mairead McGuinness, Marian Harkin, Seán Kelly a Christa Klaß

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia