Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 13 september 2011 - Strasbourg

8. Röstförklaringar
Fullständigt förhandlingsreferat

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 170 i arbetsordningen återfinns i det fullständiga förhandlingsreferatet från sammanträdet.

Muntliga röstförklaringar:

Betänkande Simon Busuttil - A7-0278/2011
Jens Rohde och Clemente Mastella

Betänkande Antonio Masip Hidalgo - A7-0200/2011
Jens Rohde, Mairead McGuinness, Daniel Hannan och Seán Kelly

Betänkande Edit Bauer - A7-0291/2011
Jens Rohde, Mairead McGuinness, Mario Pirillo och Marian Harkin

Betänkande Arlene McCarthy - A7-0275/2011
Jens Rohde

Betänkande Britta Reimers - A7-0203/2011
Diane Dodds och Daniel Hannan

Betänkande Yannick Jadot - A7-0364/2010
Gianluca Susta, Alfredo Antoniozzi och Daniel Hannan

Betänkande Reinhard Bütikofer - A7-0288/2011
Jens Rohde, Francesco De Angelis, Adam Bielan, Daniel Caspary, Alfredo Antoniozzi, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Mairead McGuinness, Mario Pirillo och Paul Murphy

Betänkande Iliana Malinova Iotova - A7-0236/2011
Guido Milana

Betänkande Vicky Ford - A7-0290/2011
Jens Rohde, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Mario Pirillo, Adam Bielan och Paolo Bartolozzi

Betänkande Marina Yannakoudakis - A7-0207/2011
Clemente Mastella, Jens Rohde, Mairead McGuinness, Marian Harkin, Seán Kelly och Christa Klaß

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy