Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2011/2723(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

O-000153/2011 (B7-0421/2011)

Forhandlinger :

PV 13/09/2011 - 19
CRE 13/09/2011 - 19

Afstemninger :

Vedtagne tekster :


Protokol
Tirsdag den 13. september 2011 - Strasbourg

19. EU-strategi til afhjælpning af hjemløshed (forhandling)
CRE

Mundtlig forespørgsel (O-000153/2011) af Pervenche Berès og Karima Delli for EMPL til Kommissionen: EU-strategi for hjemløshed (B7-0421/2011)

Karima Delli begrundede den mundtlige forespørgsel.

László Andor (medlem af Kommissionen) besvarede den mundtlige forespørgsel.

Talere: Csaba Őry for PPE-Gruppen, Pervenche Berès for S&D-Gruppen, Elizabeth Lynne for ALDE-Gruppen, Ryszard Czarnecki for ECR-Gruppen, Ilda Figueiredo for GUE/NGL-Gruppen, Jaroslav Paška for EFD-Gruppen, Diane Dodds, løsgænger, Sari Essayah, Frédéric Daerden, Paul Murphy, Anne Delvaux, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål stillet af Silvia-Adriana Ţicău, Kinga Göncz, Willy Meyer, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Monika Flašíková Beňová, Marie-Christine Vergiat, Regina Bastos, Íñigo Méndez de Vigo, Sylvana Rapti, Elisabeth Morin-Chartier, Silvia-Adriana Ţicău, Bogusław Sonik og Monika Smolková.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Miroslav Mikolášik, Rareş-Lucian Niculescu, Petru Constantin Luhan, Anna Záborská, Iosif Matula, Phil Prendergast, Elena Băsescu og Claudiu Ciprian Tănăsescu.

László Andor tog ordet.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 115, stk. 5):

- Pervenche Berès og Karima Delli for EMPL om en EU-strategi for hjemløshed (B7-0475/2011)

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.3 i protokollen af 14.9.2011.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik