Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2011/2723(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

O-000153/2011 (B7-0421/2011)

Keskustelut :

PV 13/09/2011 - 19
CRE 13/09/2011 - 19

Äänestykset :

Hyväksytyt tekstit :


Pöytäkirja
Tiistai 13. syyskuuta 2011 - Strasbourg

19. Asunnottomia koskeva EU:n strategia (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Suullinen kysymys (O-000153/2011) Pervenche Berès ja Karima Delli EMPL-valiokunnan puolesta komissiolle: Asunnottomia koskeva EU:n strategia (B7-0421/2011)

Karima Delli esitteli suullisen kysymyksen.

László Andor (komission jäsen) vastasi suulliseen kysymykseen.

Puheenvuorot: Csaba Őry PPE-ryhmän puolesta, Pervenche Berès S&D-ryhmän puolesta, Elizabeth Lynne ALDE-ryhmän puolesta, Ryszard Czarnecki ECR-ryhmän puolesta, Ilda Figueiredo GUE/NGL-ryhmän puolesta, Jaroslav Paška EFD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Diane Dodds, Sari Essayah, Frédéric Daerden, Paul Murphy, Anne Delvaux, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Silvia-Adriana Ţicău, Kinga Göncz, Willy Meyer, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Monika Flašíková Beňová, Marie-Christine Vergiat, Regina Bastos, Íñigo Méndez de Vigo, Sylvana Rapti, Elisabeth Morin-Chartier, Silvia-Adriana Ţicău, Bogusław Sonik ja Monika Smolková.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron:, Miroslav Mikolášik, Rareş-Lucian Niculescu, Petru Constantin Luhan, Anna Záborská, Iosif Matula, Phil Prendergast, Elena Băsescu ja Claudiu Ciprian Tănăsescu.

László Andor käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys:

- Pervenche Berès ja Karima Delli EMPL-valiokunnan puolesta asunnottomuutta koskevasta EU:n strategiasta (B7-0475/2011)

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 14.9.2011, kohta 7.3.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö